Tandvårdsförsäkring - Massor med tandvårdsförsäkring

Tandsjukdomar

Tandsjukdomar

Det finns många olika tandsjukdomar som man kan drabbas av i munnen. Fördelen med flertalet av tandsjukdomarna, i jämfört med andra, är att de går att förebygga genom regelbunden tandborstning och bra mat.

Karies - Caries Dentalis

Karies är den vanligaste tandsjukdomen i världen och kallas även tandröta. Karies är en infektionssjukdom i tänderna som förorsakas av att bakterierna lokalt angriper tändernas ytan och där angreppen sker ofta urkalkas emaljen. Om kariesangreppen får pågå länge utan att de behandlas uppstår kaviteter, hål, i tänderna vilket kan ge upphov till smärta tandvärk. Barns mjölktänder är det lättare att få hål i då både tandbenet och emaljen är tunnare i dessa tänder än i de tänder man får senare.

För att förhindra karies ska tänderna borstas regelbundet, minst två gånger varje dag, gärna efter varje måltid.

Plack - Dental Plack

Plack kallas den tunna och oftast färglösa, kan även vara svagt gul eller brunaktig, beläggning på tänderna som orsakas av bakterier. Plack hittas i de flesta munnar efter en natts sömn då ingenting gnidits mot tandens yta. Ifall placken inte tas bort kan det orsaka tandkaries. Om uppbyggnaden av plack tillåts pågå under en längre tid kan den mineraliseras och då kallas den tandsten.

För att undvika plack skall man regelbundet borsta sina tänder minst två gånger varje dag på samtliga åtkomliga tandytor.

Tandsten

Tandsten

Tandsten förorsakas av att plack tillåtits bildas och ligga kvar på samma ställe på tänderna under en längre tid. Tandsten är hårt och går inte att borsta bort vilken man kan göra med plack. Placken kan orsaka inflammation i tandköttet som kan ge upphov till tandlossning.

För att helt undvika tandsten ska regelbunden och noggrann borstning av tänderna ske minst två gånger varje dag på samtliga tandytor. Ifall tandsten uppkommit avlägsnas den genom mekanisk påverkan hos tandhygienist eller tandläkare

Tandlossning - Parodontit

Tandlossning kallas flera olika typer av inflammationssjukdomar i munhålan som kan resultera i att tänderna lossnar eller ramlar ut. Tandlossning förorsakas av att bakterier angriper tändernas yta, främst under tandköttslinjen. Inflammationen som uppstår kan leda till att tandens bindväv långsamt bryts ner.

För att undvika risken för tandlossning skall orsaken, bakterierna, till inflammationen tas bort. Detta kan göras av en tandhygienist, men regelbunden borstning av tänderna är fundamental för god tandhälsa och att inte bakterierna skall få fäste på tänderna. Risken för tandlossning ökar också kraftigt för rökare.

Ilningar i tänder

Ilningar i tänder

Tandilningar är mycket vanligt förekommande hos vuxna. Dessa ilningarna i tänderna kan uppstå då tänderna påverkas av värme eller kyla men även av söta eller sura smaker. Många människor får ilningar av t.ex. choklad med mycket socker i. En anledning till att tänderna ilar kan vara karies eller mycket små sprickor i tänderna. Ilningar kan även uppstå på de ställen i munhålan där det varit svårt att komma åt med tandborsten.

Noggrann och regelbunden tandborstning kan minska ilningarna i tänderna men även med riktigt bra tandborstning kan ilningar uppstå. Det förekommer en del tandkrämer speciellt inriktade på att lindra tandilning.

Gnissla tänder

Att gnissla tänder är mycket vanligt förekommande. En del personer gnisslar tänderna så ofta att tänderna slits och behöver skyddas under natten. Det vanligaste sättet att lindra problemen vid tandgnissling är att använda sig av en bettskena. Orsaken till att man gnisslar tänderna varierar men en anledning kan vara stress. En följdverkning av tandgnissel kan vara att huvudvärk.

En sätt att minska tandgnisslingen är att undvika stress och vara avslappnad då man går och lägger sig.


Allt om tandvårdsförsäkringen

Här kan du hitta mer intressant information om tandvårdsförsäkringen men också en del kul och lustiga saker beträffande tänder och tandläkare.Meny - Tandvårdsförsäkring
Till förstasidan på www.tandvårdsförsäkring.se Högst upp på sidan Längst ned på sidan
Billig tandvård   Privat tandvård Länkar Nyheter